Predstavništvo radi na uspostavljanju i razvijanju saradnje između sportskih organizacija i sportskih saveza Republike Srpske i Srbije. S obzirom da je do sada potpisano nekoliko protokola o saradnji sportskih saveza Republike Srpske i Srbije, Predstavništvo se po potrebi uključuje u realizaciju dogovorenih aktivnosti.


Aktivnosti Predstavništva na polju sportske saradnje

Podrška sportistima iz Republike Srpske prilikom njihovih nastupa u Srbiji

Predstavništvo će, po potrebi kao i do sada, sportistima i sportskim radnicima iz Republike Srpske pružati informativnu i tehničku podršku prilikom njihovog učešća na sportskim manifestacijama i takmičenjima u Srbiji.

Međunarodna biciklistička trka Beograd – Banja Luka

Predstavništvo pruža podršku u organizovanju i realizaciji Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banja Luka. Ova trka je prvi put startovala 2007. godine, te se iste godine našla u kalendaru Svjetske biciklističke unije UCI, a trka je od tada postala jedan od najvećih sportskih događaja u Srbiji i Republici Srpskoj.

Sportski susreti invalida Trebinja i Beograda

Predstavništvo podržava održavnje tradicionalne manifestacije „Sportski susreti ratnih-vojnih invalida iz Trebinja i Beograda“. Sportisti ratni vojni invalidi iz Trebinja i Beograda takmiče se u nekoliko sportskih disciplina: streljaštvo, sportski ribolov i šah. Cilj ovog programa je da se podstiče human odnos okruženja prema korisnicima programskih sportsko-rekreativnih aktivnosti i u saradnji sa organima socijalne zaštite pomogne njihova afirmacija i aktivno učešće u društvenom životu.

Изборник