Veliki potencijal rijeke Drine i nedovoljno iskorištene mogućnosti za saradnju u široj regiji Podrinja, podstakli su ideju da se započne sa realizacijom projekta koji će doprinijeti boljem životu i razvoju opština s obje strane Drine.

Projekat „Podrinje“ podrazumijeva jačanje i unapređenje saradnje između opština u Republici Srpskoj i Republici Srbiji koje se nalaze u širem području sliva rijeke Drine.

Osnovni cilj Projekta je preduzimanje zajedničkih aktivnosti za unapređenje privrednog i društvenog života u Podrinju, prije svega u oblasti poljoprivrede, prirodnih resursa, proizvodno-prerađivačke djelatnosti i turizma, kroz uspostavljanje i razvijanje saradnje i partnerstva na lokalnom, regionalnom i međuvladinom nivou.

Nosioci projekta

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske i Ministarstvo privrede Republike Srbije

Koordinator projekta

Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji

Učesnici u projektu
 • 15 opština iz Republike Srpske (Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Han Pijesak, Milići, Srebrenica, Višegrad, Rogatica, Rudo, Foča, Šekovići i Novo Goražde)
 • 16 opština iz Srbije (Šid, Sremska Mitrovica, Bogatić, Loznica, Šabac, Mali Zvornik, Ljubovija, Valjevo, Bajina Bašta, Užice, Čajetina, Priboj, Kosjerić, Osečina, Krupanj i Koceljeva)
 • 2 područne privredne komore iz Republike Srpske (Bijeljina i Istočno Sarajevo)
 • 3 regionalne privredne komore iz Srbije (Sremska, Valjevo i Užice)
Projekat će obuhvatiti:
 • pokretanje inicijativa za unapređenje prekogranične saradnje,
 • projekte unapređenja kvaliteta infrastrukture,
 • projekte koji imaju za cilj stvaranje uslova za intenziviranje privredne saradnje,
 • projekte iz oblasti ekologije,
 • projekte iz oblasti poljoprivrede,
 • projekte iz oblasti turizma,
 • projekte iz oblasti obrazovanja,
 • projekte iz oblasti zaštite od poplava i suše i drugih oblasti civilne zaštite,
 • projekte iz oblasti civilnog društva,
 • projekte iz oblasti zdravstvenih usluga i
 • druge oblasti koje se utvrde kao važne
Kratak pregled dosadašnjih aktivnosti

Protokolom o saradnji na projektu „Podrinje“ koji je potpisan na zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije oktobra 2012. godine utvrđeno je da ulogu koordinatora operativnih aktivnosti na Projektu obavlja Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Nakon Šeste zajedničke sjednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske koja je održana 20. septembra 2014. godine intenzivirane su aktivnosti na projektu „Podrinje“ tako da je tokom 2014. godine završena prva faza Projekta i urađena je Studija sličnosti i komplementarnosti privredne strukture Republike Srpske i Republike Srbije.

2015. godine u Užicu je održana konstitutivna sjednica na kojoj su formirani Savjet korisnika i Radna grupa Republike Srbije i Republike Srpske za pripremu Akcionog plana „Podrinje“.
U 2016. godini realizovane su brojne aktivnosti u vezi usaglašavanja zajedničkog Akcionog plana projekta „Podrinje“ 2017-2020. U aprilu je Vlada Republike Srbije, na prijedlog Ministarstva privrede Republike Srbije usvojila Uredbu za Program podsticanja privrednog razvoja Podrinja.

U novembru 2017. godine održana je zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Republike Srbije na kojoj je usvojen Akcioni plan Programa razvoja Podrinja 2018-2022. Novi akcioni plan ima ogroman značaj, i izuzetno je važan za realizaciju nekoliko strateških projekata.

Poslovnikom o radu Savjeta korisnika Programa predviđeno je da Predstavništvo najmanje dva puta godišnje saziva sjednicu Savjeta.
Predstavništvo će dati svoj doprinos realizaciji ovog Projekta kroz pripremu materijala, organizovanje sastanaka, koordinaciju drugih aktivnosti i obavljanje poslova koji će proizaći iz saradnje resornih ministarstava i svih učesnika u Projektu.

Изборник