Инвестирајте у Републику Српску

  1. Почетна
  2. Инвестирајте у Републику Српску

Република Српска – атрактивна дестинација за инвеститоре

I   Основни разлози који потврђују чињеницу да је Република Српска атрактивна за страна директна улагања су:

1. Макроекономска стабилност: стабилна валута 1 КМ = 0,51129 €, ниска стопа инфлације и константан раст бруто друштвеног производа

2. Повољан третман страних инвеститора: страни улагачи имају национални третман (иста права и обавезе као и домаћи резиденти), ослобођени су плаћања царина и царинских даџбина на увоз опреме која представља улог страног лица, слободно стичу и располажу покретном и непокретном својином, врше слободан трансфер добити у иностранство, брза и једноставна регистрација привредних субјеката и др.

3. Ниски трошкови пословања

Порез на додатну вриједност (ПДВ) 17%
Порез на добит 10% од остварене добити
Порез на доходак 10% од износа бруто плате
Доприноси 33% од износа бруто плате

4. Велики потенцијал тржишта: повољна стратешка локација инвеститорима омогућава лак приступ цјелокупном тржишту Европске уније, централне и југоисточне Европе; Босна и Херцеговина је једна од земаља потписница трговинских споразума CEFTA, EFTA, СПП и споразума о слободној трговини са Турском

5. Квалитетни људски ресурси: велик број високошколских установа у Републици Српској омогућава образовање висококвалификованог кадра, иновативна млада радна снага, пројекти подстицаја запошљавања и др.

6. Природни ресурси: пољопривреда, шуме, електро-енергетски потенцијал, туризам и други природни ресурси


II   Више детаљних информација о инвестирању у Републику Српску можете добити на сајтовима:

Српска – Република могућности

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске


III   Могућности за инвестирање

Информације које се односе на базу локација, базу добављача и пословно окружење можете погледати на сајту Развојне агенције Републике Српске.

Погледајте базу података која садржи више од 500 инвестиционих локација у Републици Српској овдје.

Погледајте промотивни видео „Српска – Република могућности“ на: српском језику, енглеском језику, њемачком језику и руском језику.


Позивамо све заинтересоване да нам се обрате са својим приједлозима за сарадњу и/или инвестирање у Републику Српску како би заједничким залагањем, уз нашу пуну подршку, пронашли најбоља пословна рјешења.
Стојимо Вам на располагању за све додатне информације које можете добити путем телефона, имејла или нас лично посјетити у нашем сједишту у Београду.

Бројеве телефона и адресу погледајте у рубрици КОНТАКТ.

Изборник